กล้องจุลทรรศน์

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    กล้องขยายดูของเล็กให้เห็นเป็นของใหญ่.

    (อ. microscope).

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubilis

  1. กล้องจุลทรรศน์ (EDUC,RID,SCIENTIA (bio),INSTRUM) n.
    microscope