กวัดแกว่ง

Значение слова в тайском толковом словаре

 • กฺวัดแกฺว่ง

  ก.

  จับด้ามวัตถุแล้วปัดไปมา เช่น กวัดแกว่งอาวุธ, ไม่อยู่ที่ เช่น จิตกวัดแกว่ง, แกว่งกวัด ก็ว่า.

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubilis

 1. กวัดแกว่ง (RID) v.
  wield
  wave
  swing
  brandish