กวางผา

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กฺวาง-

    น.

    ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิด Naemorhedus goral (Hardwicke) ในวงศ์ Bovidae ลักษณะคล้ายแพะและเลียงผา แต่มีขนาดเล็กกว่า เขาตัวผู้ยาวกว่าตัวเมีย ขนสีเทาหรือน้ำตาลปนเทา มีแถบขนสีดำตลอดแนวสันหลัง อาศัยอยู่บนภูเขาสูงชัน กินพืช เป็นสัตว์ป่าสงวนของไทย.

Перевод слова в тайско-английском словаре

  1. กวางผา ((THA),RID,SPECIES,FAUNA,MAMMAL) n.
    • Long-tailed Goral
    • Naemorhedus