กว้าว

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กฺว้าว

    ดู ขว้าว.

    ความหมายที่เกี่ยวข้อง ดู ขว้าว

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubilis

  1. กว้าว ((THA),RID,BOTA) n.
    Haldina cordifolia