กอก

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ก.

    ดูดเลือด หนอง หรือลมออกจากร่างกาย หรือดูดเอานํ้านมออกจากเต้านม โดยใช้ถ้วย กระบอก ฯลฯ เป็นเครื่องดูด.

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubilis

  1. กอก n.
    Spondias mangifera