กำพราก

Значение слова в тайском толковом словаре

  • -พฺราก

    น.

    ไม้รวกหรือไม้ไผ่ที่เสี้ยมปลายให้แหลม ใช้สำหรับขุด เรียกว่า ไม้กำพราก.

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubilis

  1. กำพราก (RID) n.
    bamboo stick