กินบุญเก่า

Значение слова в тайском толковом словаре

  • สำ

    ก.

    ได้รับผลแห่งความดีที่ทำไว้แต่ปางก่อน (มักใช้เป็นสำนวนอุปมาแก่คนที่นอนกินนั่งกินสมบัติเก่า).

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubilis

  1. กินบุญเก่า (RID) v. (loc.)
    life off previously acquired wealth
    do not have to work for a living