ขนลุก

Русский перевод слова

Открыть 94

Значение слова в тайском толковом словаре

 • น.

  ขนตั้งชันขึ้นเพราะอากาศเย็นเยือก ความตกใจ หรือความเสียวซ่าน เป็นต้น.

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubilis

 1. ขนลุก v.
  • goose bumps
  • have hair standing on end
  • get goose pimples
 2. ขนลุก adj.
  • hair-rising