ขนหนู

Русский перевод слова

Открыть 94

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    เรียกผ้าที่มีลักษณะเป็นขนขดใช้ห่มหรือเช็ดตัวเป็นต้น ว่า ผ้าขนหนู.