ขนแมว

Русский перевод слова

Открыть 94

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    รอยเป็นเส้น ๆ อยู่บนสิ่งที่ขัดเงายังไม่เกลี้ยงหรือบนผิวของเพชรที่เจียระไนแล้ว.

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubilis

  1. ขนแมว (RID) n.
    • scratches
  2. ขนแมว n. exp.