โคกกระออม

Значение слова в тайском толковом словаре

 • น.

  ชื่อไม้เถาชนิด Cardiospermum halicacabum L. ในวงศ์ Sapindaceae ขึ้นทั่วไปตามที่รกร้าง ลำต้นเรียวเป็นร่อง ใบสีเขียวอ่อน มีมือเกาะ ดอกเล็ก สีขาว ผลกลม มีกลีบเลี้ยงรูปสามเหลี่ยมพองลมหุ้มอยู่ รากและใบใช้ทำยาได้, กระออม ก็เรียก.

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubilis

 1. โคกกระออม ((THA),RID,BOTA,SPECIES,FLORA) n.
  balloon vine
  love in a puff
  Cardiospermum halicacabum
  balloon plant