จตุรยุค

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    ยุคทั้ง ๔ คือ กฤดายุค ไตรดายุค ทวาบรยุค กลียุค.