เฒ่า

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ว.

    แก่, มีอายุมาก, เถ้า ก็ใช้.

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubilis

  1. เฒ่า (RID) adj.
    • elderly
    • old
    • aged