ดงดิบ

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    ป่าในเขตอากาศร้อนบริเวณเส้นศูนย์สูตร ซึ่งมีฝนตกชุกเกือบตลอดปี มีต้นไม้สีเขียวไม่ผลัดใบ, ป่าที่มีต้นไม้หนาแน่นเขียวชอุ่มอยู่ทั้งปี.

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubilis

  1. ดงดิบ (RID,ENVIRON,NATURA,SILVA) n. exp.
    climax forest
    virgin forest
    primary forest