ดลบันดาล

Значение слова в тайском толковом словаре

 • ก.

  ให้มีให้เป็นหรือไม่ให้มีไม่ให้เป็น เช่น ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงดลบันดาลให้ประสบความสำเร็จ หรือให้แคล้วคลาดจากภัยอันตราย.

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubilis

 1. ดลบันดาล (RID) v.
  engender
  give rise to
  create
  bring forth
  inspire