ดลใจ

Значение слова в тайском толковом словаре

 • ก.

  มีเหตุอันไม่ปรากฏจูงใจให้คิดหรือให้ทำ เช่น เทวดาดลใจ กุศลดลใจ มารดลใจ.

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubilis

 1. ดลใจ (RID) v.
  cause
  spur
  motivate
  influence
  inspire