ดล

Значения слова в тайском толковом словаре

 • ดน, ดนละ-

  กลอน

  น.

  พื้น, ชั้น, เช่น พสุธาดล เมทนีดล.

  (ป., ส. ตล).

 • ดน

  กลอน

  ก.

  ถึง เช่น เท่าถึงอรหนตดล นฤพาน โสดเทอญ (ม. คำหลวง ทศพร).

  (ข. ฎล่).

 • ดน

  ก.

  ให้เป็นไป, บันดาลให้เป็นไป, เผอิญให้เป็นไป, ทำให้แล้ว, ตั้งขึ้น.

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubilis

 1. ดล (RID) n.
  floor
  ground
 2. ดล (RID) v.
  reach
  attain
 3. ดล (RID) v.
  cause
  create
  give rise to
  make