ดอกมะตาด

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    ดอกไม้ไฟชนิดหนึ่ง ทำด้วยกระบอกไม้บรรจุดินดำ เมื่อจุดมีสีต่าง ๆ.

    (เทียบอิหร่าน มะตัด ว่า ดอกไม้เทียน).