ดอกไม้ทะเล

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    ชื่อสัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลังหลายชนิด ในอันดับ Actininaria ลำตัวอ่อนนุ่ม รูปทรงกระบอก ยืดหดได้ ด้านหนึ่งเป็นฐานสำหรับยึด ด้านตรงข้ามเป็นช่องปาก มีหนวดมาก เมื่อยืดตัวออกคล้ายดอกไม้บาน เมื่อหดตัว เรียก สะดือทะเล, ดากทะเล หรือ เห็ดหลุบ ก็เรียก.

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubilis

  1. ดอกไม้ทะเล (BOTA,OCEANO) n. exp.
    sea anemone