ดอกไม้เจ้า

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    ไม้เหลาอย่างรูปของลับชายขนาดต่าง ๆ ใช้เป็นของแก้บนตามศาลเจ้าแม่, ขุนเพ็ด ทองระอา หรือ ปลัดขิก ก็เรียก.

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubilis

  1. ดอกไม้เจ้า (RID) n.
    phallic amulet