ดอกไม้เทียน

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    ดอกไม้ไฟชนิดหนึ่ง ห่อดินดำด้วยกระดาษ รูปเหมือนลำเทียน จุดมีแสงสีนวล.

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubilis

  1. ดอกไม้เทียน (RID) n.
    flower candle
    Roman candle