ดอกไม้
Классификатор: ดอก

Русский перевод слова

Открыть 256

Значения слова в тайском толковом словаре

 • น.

  ฟันของเด็กที่แรกขึ้น.

 • ดูใน ดอก ๑.

 • ดู นวลจันทร์ ๒.

Перевод слова в тайско-английском словаре

 1. ดอกไม้ (RID,TOURIST,BOTA) n.
  • bloom
  • blossom
  • flower
 2. ดอกไม้ n.
  • baby tooth
  • child milk-tooth
 3. ดอกไม้ (RID,PISCIS) n.
  • Chanos chanos