ผดุง

Значение слова в тайском толковом словаре

 • ผะดุง

  ก.

  ประดุง, คํ้า, คํ้าจุน, ระวัง, อุดหนุน.

Перевод слова в тайско-английском словаре

 1. ผดุง (RID) v.
  • maintain
  • uphold
  • back up
  • sustain
  • support