ลก

Значения слова в тайском толковом словаре

  • ว.

    หก

  • โบ

    เรียกลูกชายคนที่ ๖ ว่า ลก, คู่กับ ลูกหญิงคนที่ ๖ ว่า อก.

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubilis

  1. ลก (RID) adj.
    • sixth