ลฆุจิต

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ว.

    มีใจเบา.

    (ส. ลฆุจิตฺต).

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubilis

  1. ลฆุจิต (RID) adj.
    • credulous