ลฆุโภชน์

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    เครื่องว่าง, อาหารว่าง.

    (ส.).

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubilis

  1. ลฆุโภชน์ (RID) n.
    • snack