ลงข่าว

Значение слова в тайском толковом словаре

 • ก.

  ตีพิมพ์ข่าวออกเผยแพร่.

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubilis

 1. ลงข่าว (RID) v.
  • print
  • publish
  • print a story
  • print the news