ลงจอบลงเสียม

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ก.

    ใช้จอบขุดดิน.