ลงทะเบียน

Значение слова в тайском толковом словаре

 • ก.

  จดเป็นหลักฐาน เช่น จดหมายลงทะเบียน, ลงชื่อรายงานตัวเป็นหลักฐาน เช่น ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา, ลงชื่อแสดงความจำนงเข้าเรียน เช่น ลงทะเบียนเรียนภาคที่ ๑.

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubilis

 1. ลงทะเบียน (ADMIN,RID) v.
  • enroll
  • register
  • record
  • enrol (Am.)
 2. ลงทะเบียน adj.
  • registered