ลงท่า

Значения слова в тайском толковом словаре

  • น.

    พระราชพิธีลงสรงในแม่น้ำของเจ้าฟ้า ทางราชการเรียกว่า พระราชพิธีสระสนาน

  • พิธีนำช้างลงสรงสนานที่ท่า.

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubilis

  1. ลงท่า n. exp.
    • royal ceremony of giving the king's son a bath in a river
    • royal ceremony of giving the king's elephant a bath in a river