ลงฝัก

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    โรคเกิดเพราะเส้นเลื่อนลงสู่ถุงอัณฑะทำให้ถุงอัณฑะโต เรียกว่า กระษัยลงฝัก.