ลงพื้น

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ก.

    เอาวัตถุเช่นดินสอพองหรือรักสมุกทาลงบนพื้นเพื่อให้ผิวเรียบก่อนที่จะทาน้ำมัน ทาสี หรือ เขียนลวดลาย.

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubilis

  1. ลงพื้น v.
    • prime
    • apply a primer