ลงราก

Значения слова в тайском толковом словаре

  • ก.

    ท้องเดินและอาเจียน

  • วางฐานรากอันเป็นโครงสร้างส่วนที่รองรับอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างตอนล่างสุดไม่ให้ทรุด เช่น ลงรากตึก ลงรากอาคาร

  • มีรากงอกลงไปยึดดิน เช่น ต้นไม้ลงราก.