ลงส้น

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ก.

    อาการที่เดินกระแทกส้นเท้าแสดงความไม่พอใจเป็นต้น.