ลงเข็ม

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ก.

    ตอกเสาเข็มเพื่อฝังเป็นรากสิ่งก่อสร้างกันทรุด, ตอกเข็ม ก็ว่า.

Перевод слова в тайско-английском словаре

  1. ลงเข็ม (RID) v.
    • drive a foundation pile