ลงเส้น

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ก.

    เขียนเส้นให้เห็นเป็นรูปภาพ.