ลงแดง

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ก.

    ท้องเดินและถ่ายเป็นเลือดออกมามาก (มักใช้แก่คนอดฝิ่น).

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubilis

  1. ลงแดง (MEDIC) v.
    • suffer from excessive bloody flux
    • suffer from severe dysentery
    • have withdrawal symptoms