ลงแป้ง

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ก.

    เอาผ้าชุบลงในนํ้าผสมแป้งมันที่กวนสุกแล้ว เพื่อให้ผ้าแข็งอยู่ตัว.

Перевод слова в тайско-английском словаре

  1. ลงแป้ง v.
    • starch