ลดราวาศอก

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ก.

    อ่อนข้อ, ยอมผ่อนปรนให้, เช่น เถียงกันไม่ลดราวาศอก เขาเป็นพี่ก็ต้องยอมลดราวาศอกให้เขาบ้าง.

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubilis

  1. ลดราวาศอก v.
    • give in
    • yield