ลดาวัลย์

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    ชื่อไม้เถาชนิด Porana volubilis Burm. f. ในวงศ์ Convolvulaceae ดอกสีขาว ออกเป็นช่อ กลิ่นหอมเย็น.

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubilis

  1. ลดาวัลย์ ((THA),BOTA,SPECIES,FLORA) n.
    • Porana volubilis
  2. ลดาวัลย์ ((THA),NOMEN (fem)) n. prop.
    • Laddawan