ลดเลี้ยว

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ก.

    อ้อมไปอ้อมมา, คดไปคดมา, เช่น ทางลดเลี้ยวไปตามไหล่เขา, อ้อมค้อม, ไม่ตรงไปตรงมา, เช่น พูดจาลดเลี้ยว, เลี้ยวลด ก็ว่า.

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubilis

  1. ลดเลี้ยว v.
    • zigzag
    • wind