ลด

Значение слова в тайском толковом словаре

 • ก.

  น้อยลง ตํ่าลง หรือทำให้น้อยลงตํ่าลงกว่าที่มีอยู่เป็นอยู่แต่เดิม เช่น น้ำลด ลดโทษ ลดราคา ลดน้ำหนัก ไข้ลด ลดธงลงจากเสา, ผ่อนลง เช่น ลดฝีเท้า ลดฝีจักร ลดระดับ ลดเสียง, เอาออก เช่น ลดฝาเรือนออกด้านหนึ่งทำให้ห้องโล่งขึ้น, หย่อนตัวลงนั่งหรือนอน เช่น ลดตัวลงนั่ง.

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubilis

 1. ลด v.
  • discount
  • weaken
  • abate
  • dock
  • lessen
  • shorten
  • decrease
  • reduce
  • cut down
  • lower
  • lighten
  • relieve
  • alleviate
  • ease
  • go down
  • remit
  • make less