ษมายุมแปลง

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    เครื่องขมาโทษที่ชายนำไปคำนับพ่อแม่หญิงเพื่อขอโทษในการที่ลักพาลูกสาวท่านไป.