ษัฏกะ

Значение слова в тайском толковом словаре

  • สัดตะกะ

    น.

    หมวด ๖ คือรวมสิ่งละ ๖.

    (ส.; ป. ฉกฺก).

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubilis

  1. ษัฏกะ (RID) X
    • sixth