ษัณ

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ว.

    หก. (ใช้ในคำสมาส เมื่อนำหน้าตัว ณ ม ย).

    (ส.; ป. ฉ).

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubilis

  1. ษัณ (RID) X
    • six