ษัษฐี

Значение слова в тайском толковом словаре

  • สัดถี

    น.

    วันที่ ๖ หรือ วัน ๖ คํ่า.

    (ส.; ป. ฉฏฺ).

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubilis

  1. ษัษฐี n.
    • sixth day