อกรวบ

Значения слова в тайском толковом словаре

  • น.

    อกไม่ผาย.

  • ว.

    อาการของคนที่วิ่งจนเหนื่อยหอบแทบจะหมดเรี่ยวแรง เรียกว่า วิ่งจนอกรวบ.