อกร่อง

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    ชื่อมะม่วงพันธุ์หนึ่งของชนิด Mangifera indica L. ผลเป็นร่องด้านข้าง.

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubilis

  1. อกร่อง (RID) n.
    • Mangifera indica