อกัปปิย-

Значение слова в тайском толковом словаре

  • อะกับปิยะ-

    ว.

    ไม่ควร, ไม่เหมาะ.

    (ป.).

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubilis

  1. อกัปปิย- (RID) pref.
    • inappropriate