อกุศล-กรรม

Значение слова в тайском толковом словаре

  • อะกุสนละกำ

    น.

    ความชั่วร้าย, โทษ, บาป.

    (ส. อกุศล + กรฺมนฺ; ป. อกุสลกมฺม).